DESCRIPTION

Với hình vẽ mô tả vô cùng đáng yêu, cuốn sách giúp các bạn nhỏ hiểu thêm về các hiện tượng thời tiết trong tự nhiên, cách dự báo và hiểu được tại sao lại có hiện tượng đó.

AUTHOR

Anne-Claire Leveque, Mây (translator)

PUBLISHING INFORMATION

Nhã Nam (2016)

 

 

BOOK REVIEW

What we liked:

  • Cuốn sách minh họa và vẽ về các hiện tượng thời tiết rất thực và sinh động
  • Chúng ta sẽ được biết thêm về rất rất nhiều về các hiện tượng thiên nhiên, thời tiết xung quanh chúng ta
  • Rất nhiều kiến thức được trình bày dễ hiểu cho các bạn

What could be better:

  • Theo mình, đây là một cuốn sách đáng để đọc thử các bạn nhé 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *