DESCRIPTION

Ở đầm sen nọ, có bác Ếch Xanh sống một mình. Vào một ngày giông bão, sấm chớp đùng đoàng làm cho ba bạn chuột con vô cùng sợ hãi. Ba bạn vội trốn dưới gầm bàn nhà bác Ếch Xanh. Các bé hãy cùng đoán xem câu chuyện sẽ thế nào nhé?

AUTHOR

Cheng Yu Hua, Thúy Hạnh (translator)

PUBLISHING INFORMATION

NXB Kim Đồng (2013)

 

 

BOOK REVIEW

What we liked:

  • Book review in progress

What could be better:

  • Book review in progress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *