DESCRIPTION

Lớn hay nhỏ, gần hay xa, ta luôn cần ai đó dõi theo mình.

Đây là câu chuyện về một cuộc hành trình, nó dành cho những ai đã từng băn khoăn tự hỏi, “Ai sẽ bảo vệ mình?” và cho những ai từng đáp, “Là tôi! Tôi sẽ đỡ nếu bạn rơi.”

AUTHOR

Mark Sperring, Trang Hải (translator)

PUBLISHING INFORMATION

Nhã Nam (2015)

 

 

BOOK REVIEW

What we liked:

  • Book review in progress

What could be better:

  • Book review in progress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *